Inter-city Open Pairs Final

Rank Players % Score
1 Patrick Choy - Fu Zhong 64.57 326.7
2 Sunny Lam - Lee Cheuk 61.68 312.09
3 Chen Sheng Hong - Wang Rui 61.11 309.24
4 Zhong Hong-Lu - Shi Xiao 57.41 290.5
5 Peter Chun - Alan Sze 56.28 284.78
6 WK Lai - KF Mak 55.76 282.14
7 Michael Lam - Andy KO Leung 53.79 272.19
8 Sung Kyung Hae - Song Zhao 52.35 264.87
9 Frank Lin - Simon Yen 52.13 263.76
10 Violet Liu - Albert Hsiao 51.04 258.24
11 WC Li - Ringo Lee 51.01 258.11
12 Zhang Jun - Bian Jin Sheng 49.24 249.17
13 Samme Lee - Jacky Liu 48.73 246.57
14 KF Tung - Chris Wu 48.55 245.66
15 Baron Ng - Leung Cheuk Hin 46.7 236.32
16 Yu Liao Guang - Chen Yong 45.76 231.57
17 ary Ellen Newton - Michael Ware 45.7 231.24
18 FH Chow - Ella Graca 45.29 229.15
19 Shirley Hui - WK Ngau 45.18 228.59
20 Tse Wing Yin - Ho Ching Fai 44.45 224.91
21 Wang Chien Kuo - Irene Hwang 44.3 224.18
22 Wilson Leung - Lance Chan 41.95 212.29
23 Victor Kwok - Simon Sek 41.34 209.17
24 Helen Yeung - Calvin Poon 39 197.33

 
Back to Top
Back to Top